Personeel

Het aantal medewerkers van ons zorgcentrum ligt hoger dan wat de normering van de overheid ons oplegt. Een overzicht:

Personeelskader op 30/06/2009 aantal personen aantal VTE norm VTE
Vepleegkundingen 25 15,79 13,09
Verzorgenden 54 32,35 15,97
Kinesitherapie 4 2,88 2,09
Ergotherapie 1 1 1
Logopedie 0 0 0
Animatie & activatie 3 2,4 2,0
Sociale dienst 1 1 -
Subtotaal 88 55,46 34,15
Directie 1 1
Hoofd bewonerszorg 1 1
Hoofd personeelszorg 1 1
Administratief personeel 2 1,3
Keuken & onderhoudspersoneel 32 20,54
Totaal 125 80,3
Sociale Maribel 14 8

Kwaliteit

Medewerkers van onze zorgvoorziening horen te beantwoorden aan minimale kwaliteitseisen. Hiervoor wordt de procedure functioneren medewerkers gehanteerd. Het kaderpersoneel en zorgcoördinatoren beschikken over volgende kwalificaties:

  • Directeur: Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie, Management in de gezondheidszorg
  • Hoofd bewonerszorg: Gegradueerde verpleegkundige, bijscholing kader.
  • Hoofd personeelszorg: Gegradueerde in de orthopedagogiek
  • Zorgcoördinatoren afdelingen: 3 gegradueerde verpleegkundigen, 2 gebrevetteerde verpleegkundigen. Allen volgden opleiding leidinggevenden. Tot op heden worden aangepaste opleidingen gevolgd.
  • Zorgcoördinator kiné - ergo: kinesitherapeut A1
  • Zorgcoördinator animatie: Gegradueerde in de orthopedagogiek

Zorg voor medewerkers is een belangrijk aspect van het kwaliteitsbeleid. Naast overleg- en communicatiekanalen uit zich dit in het vormingsbeleid, de bijscholingsprocedure voor de opvang van een nieuwe medewerker, het aanbod van stagairs, de tijdsinvestering in functionering- en beoordelingsgesprekken, de aandacht voor het gebruik van arbeidsondersteunende hulpmiddelen (zoals liften, hooglaagbedden, e.d.).Links Kamer Rusthuis : Rechts Service Flat

Vrijwilligers

Onze zorgvoorziening beschikt over vrijwilligers, die een duidelijke meerwaarde betekenen in ons hulp- en dienstverleningsaanbod. De vrijwilligers zetten zich in op de domeinen van cafetaria, animatie, maaltijdzorg, zorg, uistappen en wandelingen, tuinonderhoud,…

Organogram

Dowload organogram van het rusthuis

Download organogram van de serviceflats